Visie en Missie

Visie

Wij vinden het belangrijk dat elk mens volwaardig kan participeren in de samenleving. Dit bevordert ieders geluk en dat heeft weer een positief effect op de maatschappij als geheel. Wij zijn van mening dat het hebben van werk daarbij essentieel is. Een inclusieve samenleving is voor ons allemaal belangrijk.

Missie

Standerlink wil een bijdrage leveren aan de inclusieve maatschappij. Wij zijn een sociale onderneming die als volwaardige marktpartij passend werk biedt aan mensen die voor hun werk aangewezen zijn op verregaande werkaanpassingen.